Program Świętych Misji Parafialnych

Program Misji Parafialnych Parafia św. Mikołaja Polanka Wielka : 3 – 10.09.2023 – posługują misyjnie oo. Franciszkanie

Niedziela – 3 września – Rozpoczęcie Misji Świętych : Cel życia

7.30 – Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP

8.00 – Msza z nauką ogólną.

10.30 – Msza św. z nauką ogólną.

15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00. – Msza św. z nauką ogólną.

20.30 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Zadanie: Modlić się za bliskich, za misje i misjonarzy, zachęcenie bliskich do udziału w misjach, na jutro przynieść świece.

Poniedziałek – 4 września : Chrzest – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

17.30 – Różaniec

18.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla rodzicówdzieci szkolnych.

20.30 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Zadanie: Znak krzyża wodą święconą, przebłaganie za odchodzenie od Kościoła, może pomyśleć o kropielnicach do domów.

Wtorek – 5 września : Bierzmowanie – jestem Kościołem

7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

17.30 – Koronka ku czci Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla małżeństw.

20.30 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Zadanie: Modlitwa za parafię, moje miejsce w rodzinie parafialnej, dziękczynienie za Bierzmowanie, na jutro: Pojednanie w sąsiedztwie, rodzinie, przygotowanie do spowiedzi, dzień postu (o chlebie i wodzie) i pokuty w intencji nawrócenia.

Środa – 6 września : Pokuta i pojednanie – spowiedź

7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

8.00 – 11.00 – Spotkania misyjne dla dzieci

17.30 – Nabożeństwo pokutno – przebłagalne

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

20.30 – Apel Maryjny z nauką

Zadanie: Pojednanie, szczera spowiedź, na jutro: Przynosimy ze sobą Pismo św.

Czwartek – 7 września : Eucharystia – Słowo Boże

7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

8.00 – 11.00 – Spotkania misyjne dla dzieci

17.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

20.30 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Zadanie: Przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przeczytanie w domu fragmentu Ewangelii, znalezienie godnego miejsca w swym domu dla Pisma św.

Na jutro: Zaplanować przyjazd dla chorych, zgłosić chorych do wizyty domowej.

Piątek – 8 września – Sakrament Namaszczenia Chorych, modlitwa za zmarłych

7.00 – Msza św. z nauką misyjną,

8.00 – 11.00 – Spotkania misyjne dla dzieci

14.00 – odwiedziny chorych

17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną, procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych.

20.30 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Zadanie: Przywieźć chorych do kościoła, na jutro: Zapraszamy małżeństwa.

Sobota – 9 września : Sakrament Małżeństwa – odnowienie przyrzeczeń

7.00 – Msza św. z nauką ogólną. Zawierzenie wszystkich rodzin Matce Najświętszej.

17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00 – Msza św., odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Błogosławieństwo NS każdej rodziny Indywidualnie. Zawierzenie wszystkich rodzin Matce Najświętszej.

20.30 – Apel Maryjny z nauką maryjną.

Zadanie na jutro, przynosimy Krzyże.

Niedziela – 10 września : Odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

7.30 – Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP

8.00 – Msza z nauką ogólną, Błogosławieństwo misyjne,

11.00 – Msza św. Odpustowa z nauką ogólną, Błogosławieństwo misyjne.

15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 – Msza św. z nauką ogólną – Nabożeństwo pod krzyżem misyjnym. Dziękczynne „Te Deum” i zakończenie Misji Świętych.