Duszpasterze

Duszpasterze posługujący w Parafii :
Proboszcz : Ksiądz Mieczysław Piela od 2018 roku.
Wikariusz : Ksiądz Jarosław Jarco od 2017 roku.