Sakramenty

Chrzty – II niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej o 10.30.

Roczki – III niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej o 10.30.

Sakrament Bierzmowania : Pierwsza polowa 2021 roku

I Komunia Święta – 09.05.2021 godzina 10.30.

Sakrament Pokuty – 20 minut przed każdą Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych – każdy I piątek godzina 8.30, przed
Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, Światowy Dzień Chorego 11.02. godzina 8.00. W nagłym wypadku na telefon.

Sakrament Małżeństwa – w soboty w godzinach popołudniowych.

Pogrzeby – termin pogrzebu można ustalić telefonicznie lub w kancelarii z duszpasterzami.