Życzenia Wielkanocne 2024

Polanka Wielka Wielkanoc 2024

Chrystus zmartwychwstan jest

Nam na przykład dan jest

Iż mamy zmartwychpowstać

Z Panem Bogiem królować.

Alleluja”

Drodzy Parafianie i Goście 🙂

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam
odnowienia wiary, ożywienia nadziei i wzrostu miłości, albowiem :

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”

Z darem Bożego błogosławieństwa – Wasi Duszpasterze:

Ks. Proboszcz Mieczysław Piela i Ks. Wikariusz Jarosław Jarco