SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

Wszystkich zainteresowanych służbą Panu Bogu przy ołtarzu, pogłębieniem życia modlitewnego i wiedzy religijnej gorąco zapraszamy na spotkania ministrantów i lektorów w naszej Parafii.

Spotkania odbywają się w co drugą sobotę miesiąca o 9.30:

W naszej parafii LSO czyli Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje od bardzo dawna – wielu starszych mężczyzn wspomina nieraz lata służenia jeszcze w starym kościele św. Mikołaja. Chłopcy ze szkoły podstawowej i szkół średnich, a nawet studenci chętnie podejmowali i podejmują służbę przy ołtarzu. W ostatnim czasie liczba ministrantów zmniejszyła się i dlatego czekamy na nowych kandydatów. Na razie przybyło dwóch chłopców, ale nie tracimy nadziei, że będzie ich więcej. Każdy z ministrantów ma swój dyżur zarówno w dzień powszedni, jak i w niedzielę. Czasem trudno jest pogodzić inne obowiązki ze służeniem, ale każdy z ministrantów wykonuje swoją służbę z godnością i dumą. Ministranci w naszej parafii spotykają się w soboty na tzw. zbiórkach. W ich trakcie dowiadujemy się m.in. jakie są obowiązki ministranta w życiu, jak wykonywać poszczególne czynności przy ołtarzu oraz wiele innych rzeczy. Sam byłem ministrantem, lektorem i animatorem Służby Liturgicznej przez długie lata i była to jedna z najpiękniejszych przygód mojego życia. Jeśli tylko chcesz służyć samemu Bogu przy Jego ołtarzu i należeć do elity polskiej męskiej młodzieży to zapraszam – przyjdź i spróbuj.

Ks. Jarek – opiekun LSO Polanka Wielka