OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji i poruszenia, jakie wywołał wśród parafian „list otwarty” skierowany do ks. Biskupa Romana Pindla, chcemy poinformować, że jest nam przykro, że nikt nie zwrócił się do członków Rady ze swoimi wątpliwościami , czy zastrzeżeniami, byśmy mogli stać się pośrednikami w ich wyjaśnieniu.

Według nas Rada Parafialna została po to powołana , by być pomostem między proboszczem a parafianami i służyć tym , którzy nie mają odwagi zwrócić się bezpośrednio do proboszcza z problemem, sugestią czy uwagą.

Ubolewamy , że nie skorzystano z tej formy rozwiązania i wybrano anonimową formę listu z oszczerstwami ,podpisaną przez osobę lub osoby określeniem „zaniepokojeni parafianie”, sugerując ,że taka jest opinia wszystkich parafian.

Ufamy, że wszelkie wątpliwości będą w przyszłości wyjaśniane z pomocą Rady, w sposób budujący jedność w naszej wspólnocie parafialnej.

Członkowie Rady Parafialnej

zebrani na spotkaniu dnia 30.12.2020 roku