W miesiącach Maju i Czerwcu 2022 roku w naszej Parafii …

Do wspólnoty Kościoła zostało przez Chrzest Święty zostało przyjęte 1 dziecko : Emilia Anna Bogulak.

Pierwszą Rocznicę urodzin i Chrztu Świętego uroczyście na Mszy Świętej świętowało 2 dzieci : Pola Jaszczyk i Adam Sobecki.

31 dzieci klas III Szkoły Podstawowej przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

34 dzieci klas IV Szkoły Podstawowej przeżywało Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

20 osób odwiedziliśmy z posługą sakramentalną chorych w domach.

Sakramentalny Związek Małżeński zawarła 2 pary : Anna Maria Tomaka i Marcin Piotr Dębski, oraz Bernadetta Monika Gleczman i Michał Stanisław Szalonek.

Jubileusz 50-lecia Sakramentu Małżeństwa świętowały 2 pary:                          Kazimiera i Ignacy Nikliborc, oraz Helena i Franciszek Jureccy.

Dwoje naszych Parafian : Ś.P. Helenę Drabczyk i Ś.P. Huberta Figurę, odprowadziliśmy na miejsce oczekiwania na powszechne zmartwychwstanie.