Sakramenty

Chrzty – II niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej 0 10.30.

Roczki – III niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej o 10.30.

Sakrament Bierzmowania – 31.05.2019 godzina 18.00.

I Komunia Święta – 12.05.2019 godzina 10.30.

Sakrament Pokuty – 20 minut przed każdą Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych – każdy I piątek godzina 8.30, przed
Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. W nagłym wypadku o każdej porze na telefon.

Sakrament Małżeństwa – w soboty w godzinach popołudniowych.

Pogrzeby – termin pogrzebu można ustalić telefonicznie lub w kancelarii z duszpasterzami.