Kontakt

Polanka Wielka
ul. Kościelna 26
Kod pocztowy 32-607

adres mailowy Parafii : polankawielka@diecezjabielsko.pl

tel. stacj. Parafii : +48 33 848 83 83

parafialne telefony mobilne : 504730816, 518819714

Konto parafialne : ABS Bank Spółdzielczy
Rachunek bieżący : 73 8110 1023 2003 0300 6164 0001
Rachunek pomocniczy „stary kościół” : 46 8110 1023 2003 0300 6164 0002