Sakramenty

Chrzty – I niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej 0 10.30.

Roczki – III niedziela miesiąca w czasie Mszy Świętej o 10.30.

Sakrament Bierzmowania – 24.10.2020 godzina 11.00.

I Komunia Święta – 21.06.2020 godzina 10.30.

Sakrament Pokuty – pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Sakrament Namaszczenia Chorych – każdy I piątek godzina 8.30, przed
Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. W nagłym wypadku o każdej porze na telefon.

Sakrament Małżeństwa – w soboty w godzinach popołudniowych.

Pogrzeby – O każdej porze na telefon.