Życzenia Wielkanocne 2022

Drodzy Parafianie i Goście!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy,
aby radość Wielkanocy napełniła serca nadzieją
i obfitością łask od Pana Jezusa.
Niech Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały
Król wszechświata i wiecznej chwały,
obejmie każdego swoją miłością i pokojem.

Z darem Bożego błogosławieństwa – Wasi Duszpasterze:

Ks. Proboszcz Mieczysław Piela Ks. Wikariusz Jarosław Jarco