Dekret o przedłużeniu kadencji Parafialnych Rad Duszpasterskich

W związku ze stanem epidemii i wynikającymi z tego ograniczeniami oraz mając na uwadze trudności jakie mogą pojawiać się w przeprowadzeniu reprezentatywnych wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich, korzystając z postanowień art. 6 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej obowiązującego w Diecezji Bielsko-Żywieckiej (promulgowanego 30 grudnia 2015 roku) przedłużam na czas nieokreślony kadencje wszystkich wyżej wspomnianych rad.

Jeżeli okoliczności na to pozwolą wraz ze znowelizowanym Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej podany zostanie z miesięcznym wyprzedzeniem termin zakończenia przedłużonych niniejszym dekretem kadencji.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki