SPOTKANIA KOLĘDOWE 2020/2021

SPOTKANIA KOLĘDOWE 2020/2021

Drodzy Parafianie! Chciałbym wyjaśnić zamieszanie, które powstało wokół tzw. „Spotkań Kolędowych”. W swoich działaniach opierałem się, w dobrej wierze, na słowach Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla, który 13.11.2020 roku napisał : „W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w Diecezji Bielsko-Żywieckiej nie oragnizujemy w tym roku odwiedzin duszpasterskich rodzin w tradycyjnym okresie. Wizytę duszpasterska przenosimy na czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne. Czas ten zostanie podany do wiadomości przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego”. Natomiast 13.12.2020 Ksiądz Biskup sprecyzował :”W naszej diecezji zdecydowaliśmy, by przełożyć tradycyjną wizytę duszpasterską na czas bardziej dogodny. Ponieważ trudno przewidzieć, jakie warunki sanitarne będą panować w najbliższych miesiącach, niektórzy duszpasterze myślą o zorganizowaniu w kościołach spotkań według ustalonego porządku z udziałem dopuszczalnej liczby reprezentantów rodzin, by móc uczestniczyć we Mszy św. w intencji rodzin i otrzymać błogosławieństwo duszpasterskie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Szczegóły dotyczące takiej formy błogosławienia rodzin czy ewentualnej tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, gdy ustaną przeszkody związane z pandemią, zostaną podane przez księży proboszczów”. Te słowa Księdza Biskupa Ordynariusza, nie tylko ja, ale także inni proboszczowie naszej diecezji, odczytali jako zachętę do organizowania innych form spotkań kolędowych, zwłaszcza, że w Archidiecezji Krakowskiej, takie formy spotkań są organizowane. Toteż przygotowałem na niedzielę 20 grudnia propozycję dwóch form spotkań kolędowych w naszej Parafii, w kościele, lub w domach na specjalne zaproszenie rodziny, i ogłosiłem ją na Mszy Świętej w sobotę 19 grudnia o godzinie 18.00, a także w „Nicolausie” i na stronie internetowej. Wieczorem w sobotę odebrałem telefon od Wikariusza Generalnego naszej diecezji, ks. dr Marka Studenskiego, który poinformował mnie, że drugi sposób spotkań kolędowych, czyli odwiedziny w domach, nie jest na razie możliwy w naszej diecezji. Po dłuższej rozmowie doszliśmy do konsensusu i obiecałem, że wycofam się z ogłoszenia drugiej formy spotkań kolędowych. W czasie ogłoszeń parafialnych w niedzielę 20 grudnia obietnicy dotrzymałem. Jakież więc było moje zdziwienie, gdy w dzień Wigilii w godzinach przedpołudniowych otrzymałem maila od Sekretarza Księdza Biskupa Ordynariusza, w którym poinformował mnie o „Liście Otwartym” do Księdza Biskupa Romana Pindla, podpisanym przez „zaniepokojonych parafian Parafii św. Mikołaja w Polance Wielkiej”. Ponieważ jest to „List otwarty” i dotyczy bardzo istotnych spraw naszej Parafii, postanowiłem udostępnić go wszsytkim Parafianom, aby sami ocenili prawdziwość zawartych w nim wypowiedzi. Pomijając treść listu, chciałbym poinformować, że nikt z tzw. „zaniepokojonych parafian”, nie poinformował mnie wcześniej o swoich obawach, natomiast wielu parafian pytało i prosiło o możliwość wizyty kolędowej w domach. Toteż obiecuję specjalną modlitwę w intencji „zaniepokojonych parafian”, aby nauczyli się ewangelicznej troski o dobro naszej Wspólnoty Parafialnej. Ta biblijna troska samego Pana Jezusa jest opisana w Ewnagelii wg św. Mateusza w rozdziale 18 od wersu 15 do 17.

Jednocześnie właśnie w trosce o dobro naszej Parafii i wszystkich Parafian informuję, że zaplanowane od 28.12.2020 do 15.01.2021, spotkania kolędowe odbędą się w kościele w następujący sposób :

Przedstawiciele rodzin z danego rejonu kolędowego mogą uczestniczyć w Eucharystii o 7.00 lub 18.00 – dla każdej rodziny przy Bożym Żłóbku, będzie przygotowana koperta z obrazkiem kolędowym i Listem do Parafian. Przez cały dzień kościół będzie otwarty, aby umożliwić Adorację Żłóbka w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. W intencji rodzin z danych rejonów kolędowych będzie odprawiona Msza Święta o godzinie 18.00. Natomiast spotkania w domach będą możliwe w momencie, gdy o takiej możliwości poinformuje Kuria Diecezjalna Bielsko – Żywiecka.

Plan Spotkań Kolędowych jest w gablotce, w „Nicolausie” i na stronie internetowej Parafii. Bardzo prosimy Parafian o zapoznanie się z nim.

W trakcie spotkań można złożyć ofiary kolędowe, dla pana organisty, ministrantów, oraz wesprzeć dzieło renowacji kościoła św. Mikołaja.

Treść Listu otwartego jest zamieszczona we wpisie List otwarty.

Ksiądz Mieczysław Piela Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej

Plan spotkań kolędowych 2020/2021

SPOTKANIA KOLĘDOWE KSIĄDZ PROBOSZCZ – 2020/2021

MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 18.00

1. 28.12.2020 /poniedziałek/

STAWOWA I (od P. Huczków do P. Ziaja).

2. 29.12.2020 /wtorek/

STAWOWA II (od P. Brańka do P. Ziaja).

3. 30.12.2020 /środa/

STAWOWA III (od P. Kowalskich do P. Płonków).

4. 02.01.2021 /sobota/

GRANICA GŁĘBOWSKA (od P. Sikora do P. Zybek).

5. 04.01.2021 /poniedziałek /

DŁUGA DO KRZYŻÓWKI

6. 05.01.2021 /wtorek/

ZATORSKA (od P. Włodarskich do P. Zemłów).

7. 07.01.2021 /czwartek/

NOWY ŚWIAT

8. 08.01.2021 /piątek/

HAJDUGA (od. P. Noga do P. Nowotarskich, ul. Wspólna).

9. 09.01.2021 /sobota/

POŁUDNIOWA I (od P. Bies do P. Jaszczyk).

10. 11.01.2021 /poniedziałek/

POŁUDNIOWA II (od P. Tyran do P. Płaszczyca).

11. 12.01.2021 /wtorek/

NOWA I PASTERNIK (od P. Kupiec do P. Jarzyna).

SPOTKANIA KOLĘDOWE KSIĄDZ WIKARIUSZ – 2020/2021

MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 18.00

  1. 28.12.2020 /poniedziałek/

SŁONECZNA I (od P. Śliwa do P. Płonka).

2. 29.12.2020 /wtorek/

SŁONECZNA II

3. 30.12.2020 /środa/

GRANICZNA (od P. Sikora do P. Zemłów).

4. 02.01.2021 /sobota/

KASZTANOWA I nieparzyste(od P. Luranc do P. Wójcik).

6. 04.01.2021 /poniedziałek/

KASZTANOWA II parzyste (od P. Wysogląd do P. Romanek).

7. 05.01.2021 /wtorek/

OGRODOWA I parzyste(od P. Noga do P. Wilk).

8. 07.01.2021 /czwartek/

OGRODOWA II nieparzyste (od. P. Barnat do P. Jarosz).

9. 08.01.2021 /piątek/

OGRODOWA III (od P. Olejarz do Plebanii).

10. 09.01.2021 /sobota/

DŁUGA DO PAŁACU (od. P. Całus do P. Kasperczyk).

11. 11.01.2021 /poniedziałek/

GÓRKA HUCZKÓW (od P. Pilch do P. Bernaś).

12. 12.01.2021/wtorek/

GÓRKA MADEJOWA (od P. Boba)

13. 13.01.2021 /środa/

PÓŁNOCNA I (od P. Odrobina do P. Jarosz).

14. 14.01.2021 /czwartek/

PÓŁNOCNA II (od P. Walusiak do P. Czarny).

15. 15.01.2021 /piątek/

SPACEROWA (od P. Olejarza do P. Huczków).