LIST DUSZPASTERSKI DO PARAFIAN NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA I NOWY 2021 ROK

Polanka Wielka 25.12.2020

LIST DUSZPASTERSKI NA CZAS BOŻEGO NARODZENIA I NOWY 2021 ROK

Umiłowani Bracia i Siostry – Drodzy Parafianie!

  1. W tym roku świętowaliśmy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W homilii rozpoczynającej pontyfikat Ojciec Święty mówił: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978).
  2. Przez wiele lat otwieraliście drzwi swoich domów Panu Jezusowi, który odwiedzał Was w osobie kapłana i błogosławił Waszym rodzinom, Waszej nauce, pracy i wypoczynkowi, Waszym radościom i troskom, a niejednokrotnie bólom i strapieniom w chorobie, czy w śmierci.
  3. Rok Pański 2020 pod wieloma względami utrudnił nam i Wam kontakt z Chrystusem w kościele, zwłaszcza w Sakramentach Świętych, uniemożliwił także tradycyjną wizytę duszpasterską Kolędę.
  4. Jako duszpasterze zatroskani o Wasze dobro, szczególnie duchowe, zapraszamy Was do uczestnictwa w spotkaniach kolędowych, które możemy przeżyć w tym czasie jedynie kościele.
  5. Przypominamy także o modlitwie różańcowej za rodziny naszej Parafii, która trwa od 25 marca 2020 roku i zakończy się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021.
  6. Prosimy również, w ramach 5 Przykazania Kościelnego, o troskę o potrzeby Wspólnoty Kościoła, zwłaszcza o wsparcie renowacji kościoła św. Mikołaja.
  7. Na czas Bożego Narodzenia i Nowy 2021 Rok przyjmijcie życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Waszych Świętych Patronów, zdrowia, oraz wszelkich łask potrzebnych do dalszego, normalnego życia w prawdziwej wierze i miłości. Szczęść Boże!

Duszpasterze Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej :

Ksiądz Mieczysław Piela Proboszcz

Ksiądz Jarosław Jarco Wikariusz