Informacje dla Parafian i Gości uczestniczących w Liturgii

Informacje dla Parafian i Gości uczestników liturgii:

Podczas liturgii w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2 z zachowaniem 1,5 m odległości oraz zasłaniając usta i nos maseczką.
Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą.

W naszym kościele jednorazowo może przebywać ponad 100 osób.

Duszpasterze Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej

Ks. Mieczysław Piela Proboszcz

Ks. Jarosław Jarco Wikariusz