Udzielanie Komunii Świętej

W Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II pojawiła się praktyka udzielania Komunii Świętej wiernym na rękę. Taka możliwość istniała także w Polsce. Episkopat Polski zalecał jednak tradycyjne udzielanie Komunii Świętej do ust. W związku z epidemią polscy biskupi zezwolili udzielać Komunii Świętej na rękę osobom, które z lęku przed zarażeniem boją się przyjąć Komunię Świętą do ust. Toteż pragniemy poinformować, że w naszym kościele również można przyjąć Komunię Świętą na rękę pod następującymi warunkami :

  1. Należy podejść do bocznego ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  2. Uklęknąć na klęczniku.
  3. Lewą dłoń położyć na prawej w kształcie krzyża tworząc tron.
  4. Kapłan złoży Hostię na lewej ręce, wierny na oczach kapłana prawą ręką włoży Hostię do ust.

Oczywiście kto nie czuje lęku przed zarażeniem i pragnie przyjąć Komunię Świętą do ust, może to uczynić w taki sposób, jak było to praktykowane do tej pory. Najważniejsze jest, aby przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej z miłością, w sposób godny, w stanie łaski uświęcającej.

Duszpasterze Parafii Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej

Ksiądz Mieczysław Piela

Ksiądz Jarosław Jarco